Онлайн магазин

Фън Шуй и съвместимостта между партньорите

  Съвместимостта между партньорите според Фън Шуй е древна система за анализ и дълбоко познаване на връзката. Тук е тънката нишка между китайската астрология и учението Фън Шуй.  Фън Шуй взема като база за определяне съвместимостта между хората принципа на взаимодействие на пет елемента (стихии).   Цикълът на стихиите и техните взаимовръзки може да видите в илюстрациите под статията.    Всяка година има свой елемент, човекът роден в тази година носи неговите характеристики цял живот.   Естествено, според цикъла на пораждане на...

Някои важни практически Фън Шуй съвети

  Неблагоприятно е да се живее близо до държавни учреждения, църкви, гробища, казина, полицейски управления, военни поделения, болници, мини.   Къщата, като апартаментът трябва да е правилната форма (квадрат, правоъгълник).   Неблагоприятно е, когато сградат,а в която живеете е много по-малка, отколкото околните сгради.   Избягвайте жилища в близост до оживени магистрали, надлези, мостове, натоварени пътища. Негативно влияние оказва също прав път, насочен директно към дома ви.   Избягвайте насочените към дома ви "отровени стрели"....

Най-пазените тайни на Фън Шуй

  Това, за което никой нищо не споменава в популярните книжки за Фън Шуй...   Това, което няма да срещнете в нито една телевизионна изява и ли интервю...   Това, за което мастерите по Фън Шуй избягват да говорят...   Един УНИКАЛЕН видео урок, за хора, които искат да променят живота си.   Дълго мислих дали да направя това обучение...   Това са знания от ниво "мастерски клас" и са изключително дълбоки, но и жестоко прости.   Не, не, няма да има уравнения и сметки, нито лични числа и направления!   Ще си говорим открито за ......

Фън Шуй: Петте елемента и характера на хората

  Освен Ин и Ян – активното и пасивното начало – китайците са отдавали целия свят на пет основи или на пет елемента на битието.  Тези елементи (стихии) са първоосновата на живота. Именно от тях, от тяхното правилно или неправилно съчетание израства нашия свят. Според Фън Шуй Огънят носи топлина и жизнена активност. Дървото ни дава духовен растеж и физическа крепост. Водата отмива нашите беди и успокоява раните ни. Земята ни дава устойчивост в света и стабилност в живота. Металът ни защитава от нашествие на чужда енергетика.   Всичките тези пет...

Фън Шуй: Геопатогенни зони и подземни разломи

  Няма човек, който не е чел или слушал за така наречените геопатогенни или биопатогенни зони. „Патогенен” означава нанасящ вреда. Така, че самото название на тези зони, разкрива и тяхната същност. Това са места, пагубни за всичко живо. И вреда на нашите тела и души нанасят не микроби, а така наречените формообразуващи елементи. За това много може да ни разкаже опита, придобит от неправилния избор на места за строителство на жилищни сгради. А един добър Фън Шуй специалист би могъл с точност да определи застрашен ли е вашият дом от подобни влияния....

Фън Шуй и Летящите звезди през 2015 г

  Всяка година "летящите звезди" променят своето разположение. Школата на „Летящите звезди” (срещана и като блуждаещи звезди) е създадена с цел да ви покаже посоките на космическите енергии и по-скоро влиянието на планетите от нашата Слънчева система върху Земята през текущата година, за да можете да използвате максимално положителните енергии и да се предпазите от отрицателните.   Ако искате да бъдете успешен в кариетата си и щастлив в семейството, трябва да се съобразите със зоните на така наречените "Благополучни звезди", и да избягва зоните,...

Ин и Ян в китайския календар на животните

  Животните в китайския календар също са разделени на ин и ян – женско и мъжко начало, слаби и силни, с угасваща и с активна енергия. Според древното правило, може да се сдобием с щастлив живот само ако Ин и Ян се съчетават равномерно и ако нито едно от тези начала не „задушава” другото.   Фън Шуй се стреми да създаде уравновесен, стабилен свят. В него и двете енергии трябва да се намират в равновесие. Ето защо, годините в китайския шестдесет годишен цикъл постоянно редуват последователно Ин и Ян  .   След година Ин, следва...