Дистанционно обучение по Фън Шуй

Фън  Шуй Академия Ви предлага нов иновативен метод за обучение:

Дистанционнaта форма на обучение по Фън Шуй предлага гъвкавост и в същото време ефективност в изучаването на Фън Шуй. Задочната форма е предназначена за всички, които не могат да присъстват на очните    форми на обучение, както и на тези, които са присъствали, но искат да попълнят своите знания, получени на курсовете.

Дистанционната форма на обучение по Фън Шуй е на цена по-ниска от тази на очното обучение.
Всеки курс се състои от няколко теми, като в края на всяка от тях вие трябва да отговорите на въпроси по темата или да изпълните графични задания.
  В хода на курса вие можете да задавате въпроси на електронната поща, по детайли, които не са ви ясни или се колебаете.
  След успешното преминаване на всеки курс вие ще получите Сертификат, документиращ
неговото завършване. Ще получите документа по куриер, за което ни е необходим ваш физически адрес.
  Курсът се изпраща на електронен адрес във вид на PDF файл, за отварянето на  който трябва да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader. Ако нямате тази програма на компютъра си може да я изтеглите безплатно от тук: www.adobe.com. Това разширение позволява да разпечатате курса и да работите по него във вид на книга.

I. Ниво "Основи на Фън Шуй"

  Курсът е предназначен не само за начинаещи, но и за по-напредналите в науката Фън Шуй. В курса са
събрани най-важните принципи и техники за активация и защита на пространството. Базов курс, даващ основата за разбиране на работата с основните инструменти на Фън Шуй.


II. Ниво "Практически Фън Шуй"

  Курсът е предназначен за всички, които имат основните знания по Фън Шуй и искат да придобият умения за тяхното използване. Този курс ще ви научи на всичко необходимо за провеждането на Фън Шуй енергиен анализ на всяко едно затворено пространство. Обучението включва и работа с ландшафтната среда (Школата на формите).

III. Ниво. Индивидуален Фън Шуй

  Курсът е предназначен за всички, които имат базовите познания по Фън Шуй, придобити отпредишните две обучения. В курса се разглеждат дома и обитателите му като единно и неделимо цяло. Ще бъдат проследени тънките невидими нишки, които свързват човекаи
пространството. Отново ще поговорим за Ин и Ян и за петте стихии, но вече не само интериора,но и човешкото здраве, психика и поведение. Ще разгледаме още по обстойно цветовете и работата с тях вече не само интериора, но и облеклото. Ще открием личната си стихия и елемент и ще се научим как да работим по тяхното усилване индивидуално.
  Ако в първите два курса разглеждахме Фън Шуй като статична наука, то в това ниво ще въведем понятието "динамичен Фън Шуй", тъй като всичко в природата и в човека е във вечно движение. Ще се запознаете с триграмите - символите на космическото триединство: Земя-Човек-Небе. Ще се научим как да намираме и да работим с личната си триграма, наречена Гуа число.

  За да се запишете в дистанционната серия курсове Фън Шуй Академия е необходимо да се свържете с нас на:
e-mail: fengshui_center@abv.bg