Енергийно замерване на дома

120,00 лв

Радиестезия

Фън Шуй Академия предлага цялостно радиестезично изследване на Вашия дом, офис, вила или празен парцел за строителство.

Названието Радиестезия е дадено от френския физик професор Луи Тюрен в началото на XX в. В буквален превод означава "усещане на излъчвания". Терминът е съставна дума от "радиус+излъчване" или "естерис-усещам, приемам".

Радиестезията и Фън Шуй са пряко
свързани в създаването на хармонична и балансирана среда за човека - Геомантия или науката за Земята.

Теорията на радиестезията е базирана на идеята, че всичко, което ни заобикаля - живи и неживи обекти, приема и излъчва вълни. Това са вибрации и трептения с определена честота.

Приложения на радиестезията:

- Откриване на влияния от вредни вълни в жилища, офиси, административни сгради и защита срещу тяхното въздействие.

- Измервания за геомагнитни мрежи, подземни води, застойни води, разломи, тежки метали,радиоактивност, електромагнитни вълни, сугестивни въздействия и др.

- Проверка за съвместимост между партньори в бизнеса и бъдещи брачни партньори.

- Радиестезична проверка на общия физиологичен статус и на енергийния статус на човека (органи или чакри).

Академия Фън Шуй предлага цялостни Радиестезични измервания на жилища, офиси, обществени сгради, терени за строителство за наличие на геопатогенни зони, вредни излъчвания и влияния. Методът включва индивидуална защита, анализи, измервания и препоръки  защити.

Изграждане на защити и корекции в негативните зони.

Цена за стандартно жилище и офис: 250 лв.  Включва и замерване на обитателите на дома - чакри и енергиен баланс.

Замерването отнема около час.
Всички останали случай - по договаряне: парцели, терени, големи площи. 

 

Фън Шуй Академия

Проекти и консултации

e-mail: fengshui_center@abv.bg