Фън Шуй Ганеша

25,00 лв

Ганеша, този който отстранява пречките по пътя

Божество на мъдростта и щастието, привличащ успеха и изобилието.

Изображенията на Ганеша най-често са с четири ръце. Има и изображения с шест или осем, понякога дори с десет или дванадесет, четиринадесет ръце, всяка носеща някакъв символ, различен от символите в другите ръце. 

Физическите атрибути на Ганеша сами по себе си са с богат символизъм. Обикновено е изобразяван с едната ръка в защитаваща позата, а другата държаща сладкиш, символизиращ сладостта на осъзнатия вътрешен Аз. В двете ръце зад него, той обикновено държи анкуша (слонски остен,дилаф) и паша (примка). Примката – за да подскаже, че материалната привързаност и желания са примка. Остенът – за да подтиква хората към пътя на справедливостта и истината. С този остен Ганеша може да донася или отблъсква препятствия.

Коремът му  изразява изобилието в природата и че Ганеша поглъща мъките на вселената и защитава света.

Образът на Ганеша е сложен. Четири животни: човекът, слонът, змията и мишката съдействат за съставянето на образа му. Всеки от тях – индивидуално и заедно – имат дълбоко символично значение. 

Уникален амулет за дома или офиса, за хора с творчески професии.ГАНЕША - бог на мъдростта, премахвщ препятствията, покровител на търговците и пътешествениците. Син на Шива и