ТРИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИВЛЕЧАНЕ НА БОГАТСТВО И ИЗОБИЛИЕ!

ТРИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ФЪН ШУЙ ЗА ПРИВЛЕЧАНЕ НА БОГАТСТВО И ИЗОБИЛИЕ


✔ Упражнение 1 
„Бог има всичко, значи и аз имам всичко“. 

Препоръчително е да повтаряте тази формула възможно най-често. За да може повторението на формулата да се превърне в практика на трансформация, трябва да я повтаряте поне 20 минути всеки ден в продължение на месец. 
Можете да я повторите на глас, шепнешком или мислено. Тази формула е ефективен инструмент за мета-програмиране. 

Вижте с вашия вътрешен поглед безкрайността на небето, богатството на земните недра, величието на плодовете на творческия ум. Както при
всички визуализации, поддържайте радостно емоционално състояние. Бъдете отворени към света. Дивете се на величието на Вселената. Обърнете
внимание на безкрайното разнообразие от природните явления и уникалността на всяко едино от тях.
А сега осъзнайте, че вие ​​самите и Вселената сте едно цяло.
Прехвърлете цялата енергия в силата на вдъхновението, за да съзерцавате безкрайните си вътрешни пространства.
Усетете всеобща благодарност, дълбока увереност, изначално величие. 

✔ Упражнение 2 

Изобилието е силата на Бог. 

Изобилието е силата на Космоса. 

Изобилието е моят живот. 

Повторете тази формула минимум 50 пъти, по всяко време на деня. 
Казвайки го преди работа или каквото и да е начинание, вие ще поставите основите за успех и просперитет.Помнете, че всяко действие има добри или лоши последици. И тези резултати са като семената на кармата, те се отпечатват в пространството на нашата памет. 
Повтаряйки формулата, ние сякаш отделяме и издухваме семената на лошата карма и поливаме семената на добрата карма. Отвяните, отнесени от вятъра лоши семена ще изсъхнат и загинат. 

Визуализирайте Бог, цялата Вселена, множеството невидими същества, които ви наблюдават с любов, искащи да ви помогнат веднага щом поискате.
Бог е най-близкото същество до вас. Той знае всички ваши тайни, радости, скърби. Разберете, че имате лична връзка с Бог, Върховния Разум.

Осъзнаването на тази истина носи чувството за щастие, води до успехи и дава късмет във всички начинания. 


✔ Упражнение 3 

Успехът е наречен за мен.

Успехът е небето над мен. 

Успехът е земята под мен. 

Успехът ме води напред. 

Повторете тази формула три пъти, когато излизате навън. В мета-програмирането това състояние на съзнанието е преход от настоящето към бъдещето. Повтаряйки се по този начин, вие поставяте програма за успех в подсъзнанието си, която автоматично се включва. 

Визуализирайте около себе си сфера с небесен цвят и хиляди ярки звезди, сияещи като слънцето. 
Почувствайте атмосферата на радост, енергия и сигурност. Това е вашия свят, вашата сфера, в която се изпълняват всички ваши желания.
Енергията ви води по пътя към успеха. 
Сега сте в началото на пътя, но с всяка стъпка сферата расте, нейното излъчване става все по-интензивно. И сега тя се слива със сферата на нашата планета, космос и Вселена. И вие започвате да разбирате, че винаги сте живели в този свят на успех, радост и изпълнение на всички желания. Просто не сте го осъзнавали.
Сега го разбирате добре. 
Това е силата на Вселената!

Цветозар Мръвков
Фън Шуй консултант
088 99 65 234


Последни новини

Мудра за СПЕШНО привличане на пари !

Щастието не е в парите, а в тяхното количество ...  ... ако тази тема е особено актуална за вас, следващата мудра ще помогне за решаването на проблема. П...

Прочети още

Какво е Звездна карта и как ще Ви помогне

Какво е Звездна карта? Астрологията е наука, която съчетава в себе си математика, астрономия, психология и мистика. Това е наука за самопознанието. Слу...

Прочети още

ТРИ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИВЛЕЧАНЕ НА БОГАТСТВО И ИЗОБИЛИЕ!

ТРИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ФЪН ШУЙ ЗА ПРИВЛЕЧАНЕ НА БОГАТСТВО И ИЗОБИЛИЕ ✔ Упражнение 1  „Бог има всичко, значи и аз имам всичко“.  ...

Прочети още