Фън Шуй Академия

Close X

Прабългарският календар на животните

  Вече не е тайна, че българите сме дошли от Азия. По-точно от северните граници на Китай. Какво сме взели и съответно дали на съседните народи?
  Смята се, че когато България е била Велика България, всички околни народи са се водили по нашия календар.  Тогава сме имали икономическото, политическото, духовно влияние върху съседи те си и сме били лъч светлина за непросветените тогава варвари.

  Древнобългарският календар е смятан за най-съвършения в света. Това е признато официално от ЮНЕСКО през 1976.

  Каква е темата на статията? Че китайският (източен) календар, който дели годините на опеделени животни със собствени характеристики е взаимстван от нашия. Българският календар е първоизточник на китайския.
  Има различни хипотези за годината на създаване на българския календар. В последните години във връзка с тълкуването на Омуртаговия надпис и в резултат на астрономически изчисления на местоположението на планетата Юпитер (тя се върти около Слънцето за 11,9 години) се налага мнението, че древният български календар е създаден към 5 000 г.пр.Хр.

  Прабългарският календар е слънчев. Годината е започвала в най-късия ден, зимното слънцестоене. Този ден не е участвал в никой месец, не е включен и в никоя седмица. Той е бил самостоятелна календарна единица – нулев ден. Сега се нарича Енин ден или Eднажден. Това е друга тема на моите иследвания върху българският фолклор и традиции.
   Останалите 364 дни се разпределяли в четири еднакви тримесечия (сезона) по 91 дни. 
  Както в китайския календар, годините са групирани в дванадесетгодишни. и шестдесетгодишни цикли. Всяка година в дванадесетгодишния цикъл,  в прабългарския календар носи името на някакво животно. За разлика от китайския календар първата година в цикъла не е мишка, а свиня:

1. свиня (докс, док, прасе)
2. мишка (сомор, шъши)
3. вол (шегор, куврат, буза, бусман)
4. тигър (барс, паръс, баръс)
5. заек (дванш)
6. змей (вер, драгун, кала, слав)
7. змия (дилом, делян, аттила)
8. кон (тек, таг, тих, алаша)
9. маймуна (песин, писин)
10. коч (суръх, север, расате)
11. петел (тох, тах) 12. куче (етх)

  В древният летопис "Именник на българските канове" рождените години на владетелите са описани като животни.Единствената разлика е в Маймуната, която у нас е била с друго, непреведено наименование.
  При съставянето на древния български календар и при неговото усъвършенстване са ползвани точни астрономически и математически познания. Все още не е установено дали древните българи са заимствали тези знания от друга цивилизация или са достигнали до тях чрез собствени наблюдения и изследвания. Част от колобрите – прабългарските висши жреци, са се занимавали основно с астрономически изследвания. На много местата, където са живели древните българи, са открити останки от астрономически съоръжения Те се намират в град Аркаим, на връх Кан Тенгри в планината Тян Шан, в днешен Северен Афганистан и други места в Азия.

Цветозар Мръвков
Фън Шуй консултант
088 99 65 234


Последни новини

Едни хора живеят, други просто съществуват. Из опита на един Фън Шуй консултант

 На базата на стотиците срещи с мои клиенти, хора с различен социален статус и интелектуални способности, разбрах една проста истина. Сигурно не съм я измислил аз първи, н...

Прочети още

Елбетицата - древният код на българите

  Символът „Елбетица”  е най-популярния древен мотив в българските шевици. Използва се за бродиране върху облекло, черги, килими даже и в битовата керамик...

Прочети още

Прабългарският календар на животните

  Вече не е тайна, че българите сме дошли от Азия. По-точно от северните граници на Китай. Какво сме взели и съответно дали на съседните народи?   Смята се, че кога...

Прочети още