Онлайн магазин
Статии

Българският Фън Шуй: Къщата в народните представи

  ”Къщата” в българските народни традиции и вярвания има значение не само като сграда в частност, а обхваща всички хора, цялото семейство, живеещо в нея. Под "къща" нашите деди разбирали не само домът като такъв, а и челядта, рода. Именно в тоя смисъл на къщата е отредено почетно място във вярванията, обредите и религиозните обичаи.
  На Бъдни вечер бъдникът се внася в къщата и се кади в името на къщата; на къщата той е посветен; на трапезата се кади специален хляб, представляващ къщата; паричката в питата се нарича  първо за къщата; коледарите пеят първата си песен за къщата; главатарят им – куда-башията –ще благославя първом за къщата; на Водици попът ще преръси най-напред къщата; на Сирни Заговезни кукерите ще играят пак за къщата; и още други обреди и обичаи имат къщата като нещо свято.
  “Къщата е божа” - трябва всеки да каже; никой не бива да каже “къщата е моя”.
  Вярването народно утвърждава, че щом се изгради къща и се запали първият огън, веднага къщата получава свой сеибия, стопанин, невидим дух; тоя стопанин бива добър за къщата, т.е. задругата, челядта. В чест на този стопанин се устройва празненство.
  Къщата като сграда има значение за обществото. Човек, който няма къща е бездомник, скитник, а такъв не е приет никъде. Народната вяра утвърждава, че човек без къща се преследва от бащини и майчини клетви. Човек без къща не е човек.
  В къщата като наследници могат да живеят момчетата; момичетата отиват в друга къща. Ако някъде има само момиче и то остане като наследник в тая къща – това народната вяра счита като “клетиня” (проклятие). Мъжът като влиза в тая къща като зет – зет на къщата, домазет или приодник, не е и не може да бъде глава на къщата, защото е от чужда кръв.
  Къщата за семейството е светилище, църква, защото в нея се вършат всичките обреди и колят всичките жертви и курбани.
  Когато се случи, та селището се загради на лошо място, задругата или семейството в новото селище, в новата къща, почва да намалява, да умират един по един. В такъв случай задругата или семейството напуща селището с къщата и къщата става пуста.
  Такава пуста къща или пусто селище става обиталище на нечисти духове и вещици, магьосници и бродници в такива пусти селища и напуснати огнища правят своите магии.
  Ако сънува човек, че гради къща - добро е.
  Ако се сънува, че къщата е паднала – лошо e.”

 

(из "Народна вяра и религиозни народни обичаи", Д. Маринов, 1994, БАН.)