Онлайн магазин
Статии

Фън Шуй и Даоизма

Някои учени смятат Лао Дзъ за учител на Буда и наставник на Конфуции

  Винаги съм се опитвал да разглеждам Фън Шуй в тясна връзка с останалите източни теории и практики за създаване на хармония в и около човека.
  Защото Фън Шуй не може да се изучва изолирано. Всичко е Фън Шуй и Фън Шуй е част от цялото. Така е с мъдростта, нещата трабва да се разглеждат като едно. 
  Да познаваш законите на Фън Шуй значи да познаваш вселенските закони. А Даоизмът е именно базата на философията на Фън Шуй. 
   Пиша тези редове, за да се докоснем заедно до дълбоката мъдрост на Изтока. Там, от където идваме... за да се завърнем...
  За основоположник на Даоизма се смята мъдрецът Лао Дзъ, живял около 6-ти век преди Христа в Китай. Някои съвременни изследователи смятат Лао Дзъ за учител на Буда и наставник на Конфуций, което не е научно доказано, но дава интересна връзка за сходството между техните учения.
  Лао Дзъ налага понятието за съществуването на изначална сила, енергията, даваща живот на нещата. Учението му създава концепция за опознаване закона на движението на Вселенската енергия: Ин и Ян, от нея - теорията за Петте стихии – Вода, Дърво, Огън, Земя, Метал... , а от тях, на свой ред, произлизат осемте триграми .... и всички останали неща.
  Лао Дзъ е е известен най-вече с трактата си „Дао Дъ Дзин“ - в превод „Пътят и постигането му“ (или “Канон за Пътя”), цитати от който ще публикуваме тук.

 

  “Има нещо в хаоса оформено, преди Небето и Земята родено.
   Името му аз не знам и го кръщавам Дао– Пътят”

 

  Думата Дао на китайски буквално се превежда като "Закон" или "Път". По мое скромно, лично мнение, в случая и двете понятия са уместни, но "закон", в моите представи, означава нещо репресивно, статично и неподвижно, докато понятието "път" се свързва повече с идеята за движението, промяната, динамиката. Каквото е и разбирането ми за принципите на Фън Шуй.

  По-надолу Дао ще бъде превеждано като "Път"

 

 

Из трактата „Дао Дъ Дзин“:

 

Човекът следва Земята.
Земята следва Небето.
Небето следва Пътя.
Пътят е Това, което е естествено.

 

Ето защо мъдрецът се води от Това,
което чувствува, а не от Онова, което вижда.
Той оставя Онова и избира Това.

 

То не може да се види – то е отвъд формата.
То не може да се чуе – то е отвъд звука.
То не може да се хване – неуловимо е.

 

Приближиш ли Го – няма начало.
Проследиш ли Го - няма край.

 

Непознаваемо е To, но това си Ти,
ако се отпуснеш в битието.

 

Небето е велико,
Земята е велика,
и Човекът също е велик.

Велик е и Пътят.
Във Вселената има Четири Велики неща
и Човекът е едно от тях.

 

Откриеш ли вечния ред в нещата,
ще бъдеш в хармония с Пътя.

 

Обичай света като самия себе си,
тогава наистина ще можеш
да се грижиш за всичко.

 

Познай мъжката сила,
но задръж женската грижа!
Бъди поток на Вселената!

 

Виждай простотата в сложното.
Постигай величие в малките неща.

 

Във Вселената трудните неща се вършат,
все едно са лесни.
Във Вселената големите дела са изградени
от малки действия.

 

Мислиш, че можеш
да промениш Вселената?
Не вярвам, че това може да стане.

 

Ако се опиташ да я промениш, ще я разрушиш.
Ако се опиташ да я задържиш, ще я изгубиш.

 

Вселената е свещена.
Нещата са такива,
каквито трябва да бъдат.

.

Людмила Тонева

Фън Шуй консултант