Онлайн магазин
Статии

Видове енергия Ци и тяхното въздействие

Фън Шуй Център , София, бул. М. Луиза, 11

Видове енергия Ци и тяхното въздействие
  Сега, когато вече знаете какво е това Ци, можем да поговорим за обстоятелствата, необходими за циркулацията на тази енергия в заобикалящия ни свят. Ако си представите алегорично потоците на енергията, която се движи във вашия дом и около него, ще разберете как работи тази система.     Помислете за планинския ручей, лъкатушещ между скалите или спускащ се на малки водопади по стръмните склонове. Водата се движи много бързо, постоянно променя посоката си, често се сблъсква с препятствия и се пени във водовъртежите. Тя е настроена сърдито и агресивно, в нея има много енергия, която изчезва безцелно. В този случай Ци се превръща в Ша Ци. Тази хаотична и неуправляема енергия понижава ефективността на дейността ви и свежда до нула всички ваши усилия.
  Сега се опитайте да си представите устието на река около мястото, където се влива в океана: течението й става забавено, плавно, а водите й са размътени от тиня и частици почва. Водата се разлива широко по плоска равнина, където се застоява в заблатените криволици и меандри. Такава слаба и потисната енергия се нарича Си ци, тя е твърде слаба и потисната за създаване на благоприятна атмосфера. В дом, където господства енергията Си Ци, хората стават вяли и апатични, липсва им живост и енергичност.
И накрая си представете реката в средното й течение. Тя носи спокойно водите си по плавните извивки на руслото, по пътя в нея се вливат няколко притоци, в нея се чувства неспирен ритъм, свободно движение напред, което е толкова силно, че може да заобикаля препятствията, без да се отклонява от естественото си течение. Вътрешната енергия й позволява да поддържа скоростта и посоката. Това е Шън Ци, ”диханието на доволния дракон”, една от целите на изкуството Фън Шуй. Можете да създадете енергията Шън Ци по много начини; правилната циркулация на енергията Ци в дома ви е най-важният фактор за уреждане на живота в съответствие с правилата на Фън Шуй. Ако Ци може постоянно да се движи, натрупва и почива около вашия дом, без да се застоява на отделни места, пред вас ще се открият най-добрите възможности за хармоничен живот.
  Водата и потокът на Ци
  Водата е главният проводник на енергията Ци в природния ландшафт. В града улиците и булевардите, които разсичат жилищните райони, имитират водата. Пътищата действат аналогично на акведуктите, разпределящи енергията Ци по околната местност. В китайската символика водата се асоциира с пари, затова реката или пътят трябва да минават покрай вашия дом, лъкатушейки, не трябва да текат твърде бързо, за да не минават парите покрай него, но и не твърде бавно, за да не изпитвате нужда.
  Жителите на дом, чиято фасада гледа към оживена улица или скоростна естакада, много трудно могат да планират материалното си благосъстояние, защото парите ту се стичат към тях, ту изчезват.     По-добре е, ако домът е разположен на плавна извивка на път с умерено или слабо движение. Не е лошо и разположението на дома на кръстопът, ако потокът на енергията Ша Ци не е насочен към входната му врата. Трябва да отчитате всички тези особености, когато си купувате къща или планирате нейното строителство.

 

Людмила Тонева, Фън Шуй консултант