Дистанционно обучение по Фън Шуй (трето ниво)

450,00 лв

Дистанционно обучение по Фън Шуй ( III-то ниво)

Задочен курс: "Индивидуален Фън Шуй" ( 3 - то ниво)

Курсът е предназначен за всички, които имат базовите познания по
Фън Шуй, придобити от предишните две обучения. В курса се разглеждат дома и обитателите му като единно и неделимо цяло. Ще бъдат проследени тънките невидими нишки, които свързват човека и пространството. Отново ще поговорим за Ин и Ян и за петте стихии, но вече не само интериора, но и човешкото здраве, психика и поведение. Ще разгледаме още по обстойно цветовете и работата с тях вече не само интериора, но и облеклото. Ще открием личната си стихия и елемент и ще се научим как да работим по тяхното усилване индивидуално.
Ако в първите два курса разглеждахме Фън Шуй като статична наука, то в това ниво ще въведем понятието "динамичен Фън Шуй", тъй като всичко в природата и в човека е във вечно движение. Ще се запознаете с триграмите - символите на космическото триединство: Земя-Човек-Небе. 
Курсът е предназначен за напредналите в науката Фън Шуй. Не се допускат курсисти, които не са преминали първите два курса.

Тема на курса:
1. Динамиката във Фън Шуй
2. Светът на двете начала и равновесието
3. Личната стихия и работа с нея
4. Петте елемента и характера
5. Елемент и година на раждане и строеж на дома
6. Китайския календар на животните
7. Чудния сват на осемте триграми
8. Геомагнитни и патогенни зони
9. Магнитното поле и зоните на Хартман и Юори
10. Ци енергията в човешкото тяло
11. Вашето лично Гуа число (триграма)
12. Вашите лични цветове
13. Работа с интуицията в дома
14. Как да се справим с негативизма и стреса чрез Фън Шуй

Цена на обучението: 450 лв.
Курсът се изпраща на електронен адрес във вид на РОР файл.Това разширение позволява да разпечатате
материалите и да работите по тях във вид на книга.
Към всяка част на курса има по няколко въпроса, на които трябва да отговорите. Към отделни части има
и допълнителни графични задания.

Желателно е да отговаряте подробно и изчерпателно, като покажете всички знания, които сте
придобили по време на обучението.
Изпращате отговорите си по имейл. Ако в отговорите ви има сериозни грешки и неточности изпитното
ви задание ще ви бъде върнато обратно, за да нанесете корекции и поправки.
Графичните задания разпечатайте и работете върху тях на хартия. След като изпълните задачите,
сканирайте готовия чертеж и го изпратете като прикачен файл заедно с другите отговори.

След успешното преминаване на курса вие ще получите Сертификат, документиращ неговото
завършване. Ще получите документа по куриер, за което ни е необходим ваш физически адрес.


За да се запишете в дистанционната серия курсове по Фън Шуй е необходимо да се свържете с нас на e-mail: fengshui_center@abv.bg