Дистанционно обучение по Фън Шуй (първо ниво)

250,00 лв

Дистанционно обучение по Фън Шуй (първо
ниво)


Задочен курс: "Основи на Фън Шуй" (1-во ниво)
 

Курсът е предназначен не само за начинаещи, но и за по-
напредналите в науката Фън Шуй. В курса са събрани най-важните
принципи и техники за активация и защита на пространството. Базов курс, даващ основата за разбиране на
работата с основните инструменти на Фън Шуй.

Тема на курса:
1. Увод към курса
2. Кратка история на Фън Шуй
3. Школите във Фън Шуй
4. Основни понятия във Фън Шуй
5. Енергията Ци
6. Видове проявления на Ци
7. Понятие за Ин-Ян
8. Ин-Ян като инструмент във Фън Шуй
9. Характеристики на Ин и Ян
10. Петте елемента
11. Енергията в различните си проявления
12. Работа с петте стихии и техните цикли
13. Фън Шуй в практиката
14. Основни понятия за Ба Гуа
15. Използване на Ба гуа за съставяне на енергийна карта
16. Школата на Стремежите
17. Работа с интериора

Цена на обучението: 250 лв.
Курсът се изпраща на електронен адрес във вид на PDF файл.Това разширение позволява да разпечатате
материалите и да работите по тях във вид на книга.
Към всяка част на курса има по няколко въпроса, на които трябва да отговорите. Към отделни части има
и допълнителни графични задания.

Желателно е да отговаряте подробно и изчерпателно, като покажете всички знания, които сте
придобили по време на обучението. Изпращате отговорите си по имейл. Ако в отговорите ви има
сериозни грешки и неточности изпитното ви задание ще ви бъде върнато обратно, за да нанесете
корекции и поправки.

Графичните задания разпечатайте и работете върху тях на хартия. След като изпълните задачите,
сканирайте готовия чертеж и го изпратете като прикачен файл заедно с другите отговори.
След успешното преминаване на курса вие ще получите Сертификат, документиращ неговото
завършване. Ще получите документа по куриер, за което ни е необходим ваш физически адрес.
За да се запишете в дистанционната серия курсове по Фън Шуй е необходимо да се свържете с нас наe-mail: fengshui_center@abv.bg